Waarvoor kan u terecht aan het onthaalloket van het gemeentehuis

Te koop aan de balie

Grijze vuilzakken (rol van 20 stuks) 

Grijze vuilzakken (rol van 10 stuks) 

Oude kleine restafvalzakken (rol 20 stuks) 

PMD 

Jetons afvalcontainer horeca 20 stuks 

Biozakjes

Biobakje

Inname openbaar domein 

Huur parkeerverbod borden 

Ophaling snoeiafval 

Extra GFT container 

Shopping bag gemeente Niel 

Grote retributiestickers

Kopies

N-€uro

Zwembadabonnement (Aartselaar, Hemiksem, Boom)