Watergevoelig openruimtegebied (WORG)

Hierbij vindt u de presentatie die getoond is op de bewonersvergadering dd. 27 augustus 2018.