Wegeniswerken Matenstraat

De wegeniswerken in de Matenstraat worden herbekeken. Normaal werd hiervoor op 10 maart 2020 een bewonersvergadering voor zelfstandigen en 18 maart 2020 een bewonersvergadering voor de omwonenden gepland. Deze beide vergaderingen zullen NIET doorgaan.

Er wordt nog volop gewerkt aan de plannen. Omdat we tegen 10 en 18 maart nog geen concreet beeld kunnen voorstellen werd er geopteerd beide vergaderingen uit te stellen naar een later, nog niet gekend moment. Zodra alles concreet wordt zullen bewoners een persoonlijke uitnodiging in de bus ontvangen en kan u de info vinden op www.niel.be

We kunnen wel al bevestigen dat de rotonde blijft behouden.

Tijdens de vorige infovergadering kregen omwonenden de kans om vragen te stellen. De algemene vragen kan u alvast hier terugvinden :

 1. Een burger meldt dat de waterleiding PIDPA, aan de kant van de Parkwijk uit asbest bestaat. Blijkbaar dienen hier ook op regelmatige basis herstellingen aan te gebeuren. Wordt deze waterleiding verwijderd ? Deze terechte vraag wordt doorgegeven aan Pidpa.
 2. Rondpunt aan de Uitbreidingsstraat : is er rekening gehouden met ingaand verkeer naar wijk "Het Geleeg" ? Burger maakt zich zorgen dat ze de straat niet meer ingeraken als ze uit de richting spoorwegoverweg komen. Hoe wordt dit opgelost? Het verkeer valt niet weg te cijferen. Voorstudie wijst uit dat voor de hele afwikkeling dit ontwerp de meest verkeersveilige oplossing is. Het zou kunnen dat hierdoor langere wachttijden om over te steken ontstaan. Mocht blijken dat er toch problemen zijn kunnen we nog altijd kijken naar een andere oplossing.
 3. De huizen naast de winkels aan de Uitbreidingsstraat … hier vallen enkele parkeerplaatsen en een stukje voetpad weg. Het fietspad wordt inderdaad doorgetrokken en sluit aan op het bovenlokaal fietsroutenetwerk. Op het fietspad wordt dubbelrichting fietsverkeer mogelijk, hierdoor moet het fietspad breder gemaakt worden. Bij gevolg dat het voetpad smaller wordt en enkele parkeerplaatsen verdwijnen.
 4.  De winkelpanden aan de overzijde van de Uitbreidingsstraat maken zich zorgen dat er privégrond moet afgegeven worden. Met klemtoon kunnen we benadrukken dat hier zeker geen sprake van is.
 5. Blijven de winkelpanden bereikbaar tijdens de werken ? Dit moet allemaal nog besproken worden met de aannemer. Hierover zal tijdig teruggekoppeld worden aan alle bewoners.
 6. De verlichting aan bushaltes is niet voldoende, zegt een bezorgde burger. Deze verlichting zal ook vernieuwd worden (LED verlichting), er wordt ook extra verlichting voorzien aan alle oversteekplaatsen.
 7. Is er al een idee hoe lang de werken zullen duren ? Het volledige traject, we spreken hier over 1,5 km, zal zo’n 6 tot 8 maanden in beslag nemen. Voor de rotonde zullen we 3 maanden moeten rekenen. Waarschijnlijk zal er met éénrichtingsverkeer gewerkt worden. Maar de verkeersomleiding moet nog nadere bekeken en besproken worden.
 8. Hoe lang wordt het water afgesloten ? Meestal gaat dit maar over een korte dagelijkse periode. Iedereen zal hier op voorhand over gecommuniceerd worden door Pidpa.
 9. Kunnen wij tijdens de werken uit onze garage ? Het grootste deel van de werken zal dit geen probleem zijn. Indien er toch werken moeten uitgevoerd worden waardoor u tijdelijk niet in of uit uw garage kan, zal u hier door de aannemer van verwittigd worden.
 10. Hoe zit het met het rond punt aan Escape ? Omdat dit kruispunt zich op 3 gemeentelijke gronden bevindt en Rumst nog niet volledig mee is in het verhaal, is dit dossier nog lopende. Er wordt niet van een rotonde gesproken, maar van een kruispunt.
 11. Kan het voetpad tussen wijk "Het Geleeg" en de spooroverweg ook vernieuwd worden ? We gaan bekijken of we dit kunnen meenemen.
 12. Bij hevige regen is er een waterprobleem aan garage Van Den Brande. We gaan deze melding doorgeven aan Pidpa.
 13. Terwijl er aan het rond punt gewerkt wordt, is er dan nog ontsluiting mogelijk ? We gaan er uiteraard steeds voor zorgen dat ontsluiting mogelijk is. Details hieromtrent worden later medegedeeld.
 14. Wordt er terug aanplanting geplaatst naast fietspad ? Waar dit mogelijk is, zal dit gebeuren. Vanaf Q8-station zal er zoveel mogelijk groen geplaatst worden. Enkel t.h.v. opritten wordt dit onderbroken.
 15. Mogen Speed Pedelecs op de baan of op het fietspad ? Daar zal hopelijk in de toekomst een duidelijke regelgeving over komen. Dit hoort ook toe tot een stuk opvoeding van menig fietsers.

Hebt u nog vragen of wenst u meer info ? Mail naar communicatie@niel.be

Wenst u de plannen in te kijken ? Maak via ons online afsprakensysteem een afspraak met de dienst Infrastructuur.