Wegenwerken Matenstraat

De geplande wegeniswerken in de Matenstraat worden herbekeken.

Oorspronkelijk waren op 10 maart 2020 een bewonersvergadering voor zelfstandigen en 18 maart 2020 een voor de omwonenden gepland. Beide vergaderingen zijn tot nader order uitgesteld.

Dat komt omdat nog volop gewerkt wordt aan de plannen, waardoor we tegen dan nog geen concreet beeld kunnen laten zien. Van zodra dit wel het geval is, zal alle info te vinden zijn op deze website www.niel.be en krijgen omwonenden en handelaars een persoonlijke uitnodiging in de bus.

Wat we wel al kunnen bevestigen is dat de rotonde in de nieuwe plannen behouden blijft.

 

Tijdens de vorige infovergadering kregen omwonenden de kans om vragen te stellen en opmerkingen te formuleren. De belangrijkste daarvan en onze feedback hierop vindt u hieronder.

 1. Een burger meldt dat de waterleiding PIDPA, aan de kant van de Parkwijk uit asbest bestaat. Blijkbaar dienen hier ook op regelmatige tijdstippen herstellingen aan te gebeuren. Wordt deze waterleiding verwijderd ?
  • Wij hebben deze terechte vraag doorgegeven aan Pidpa.
 2. Rondpunt aan de Uitbreidingsstraat: is rekening gehouden met ingaand verkeer naar wijk "Het Geleeg"? Er is bezorgdheid dat men de straat niet meer zal kunnen inrijden als men uit de richting spoorwegoverweg komt. Hoe wordt dit opgelost?
  • Onze voorstudie wijst uit dat dit ontwerp de meest verkeersveilige oplossing is. Het is echter niet uitgesloten dat er langere wachttijden ontstaan om over te steken. Mocht blijken dat er overlast zou ontstaan, zijn we bereid een andere oplossing te bestuderen.
 3. Aan de huizen naast de winkels aan de Uitbreidingsstraat verdwijnen enkele parkeerplaatsen en een stukje voetpad.
  • Het fietspad wordt inderdaad doorgetrokken en sluit aan op het bovenlokaal fietsroutenetwerk. Op het fietspad fietsverkeer in twee richtingen mogelijk en dus moet het fietspad breder gemaakt worden. Daardoor wordt het voetpad smaller en verdwijnen enkele parkeerplaatsen.
 4. De handelaars aan de overzijde van de Uitbreidingsstraat maken zich zorgen dat er privégrond moet afgegeven worden.
  • We benadrukken dat hier geen sprake van is.
 5. Blijven de winkelpanden bereikbaar tijdens de werken?
  • Dit moet nog besproken worden met de aannemer. Er zal hierover tijdig teruggekoppeld worden aan alle bewoners.
 6. De verlichting aan bushaltes is niet voldoende.
  • Deze verlichting wordt vernieuwd (LED verlichting); er wordt ook extra verlichting voorzien aan alle oversteekplaatsen.
 7. Hoe lang zullen de werken duren?
  • Het volledige traject, over 1,5 km, zal naar verwachting 6 tot 8 maanden in beslag nemen. Voor de rotonde rekenen we op een 3-tal maanden. Waarschijnlijk zal er met éénrichtingsverkeer gewerkt worden. De verkeersomleiding moet nog echter nog nader bekeken worden.
 8. Hoe lang wordt het water afgesloten?
  • Doorgaans gebeurt dit over een korte dagelijkse periode. Iedereen zal hierover op voorhand over ingelicht worden door Pidpa.
 9. Kunnen bewoners wij tijdens de werken in/uit hun garage?
  • Tijdens het grootste deel van de periode van de werken zal dit geen probleem zijn. Indien er toch werken moeten uitgevoerd worden waardoor u tijdelijk niet in of uit uw garage kan, zal u hierover door de aannemer verwittigd worden.
 10. Hoe zit het met het rond punt aan Escape?
  • Omdat dit kruispunt zich op het grondgebied van 3 verschillende gemeenten bevindt en niet alle gemeenten al helemaal mee zijn in het verhaal, staat dit punt nog open. Volgens de laatste info wordt niet van een rotonde gesproken, maar van een kruispunt.
 11. Kan ook het voetpad tussen wijk "Het Geleeg" en de spooroverweg vernieuwd worden?
  • We onderzoeken of we dit kunnen meenemen.
 12. Bij hevige regen is er een waterprobleem aan garage Van Den Brande.
  • We melden dit aan Pidpa.
 13. Kan het verkeer nog ontsloten worden wanneer gewerkt wordt aan het rond punt?
  • We gaan uiteraard steeds zorgen voor ontsluiting. Details hieromtrent worden later medegedeeld.
 14. Wordt er terug aanplanting geplaatst naast fietspad?
  • Waar dit mogelijk is, zal dit gebeuren. Vanaf Q8-station zal er zoveel mogelijk groen geplaatst worden. Enkel t.h.v. opritten wordt dit onderbroken.
 15. Mogen Speed Pedelecs op de baan of op het fietspad?
  • Wij hopen en vragen dat hierover snel een duidelijke regelgeving komt.
 

Hebt u nog vragen of wenst u meer info ? Mail naar secretariaat@niel.be.

Wenst u de plannen in te kijken ? Maak via ons online afsprakensysteem een afspraak met de dienst Infrastructuur.