Wegenwerken in Boomsestraat 278 tot aan grens met Boom

Vanaf maandag 27 februari 2023 startte de geplande heraanleg van de Boomsestraat tussen huisnummer 278 en de grens met Boom. Ook het Walenhof 1 tot en met 7 pakken we dan aan. Samen met Pidpa vernieuwen we er de riolering, het wegdek en de voet- en fietspaden. Daarnaast richten we toegankelijke bushaltes in. 

Update 6 juli 2023: De werken verlopen vlotter dan gepland. Hierdoor heropent de Boomsestraat tijdelijk tijdens bouwverlof, en definitief op 12 augustus 2023

8 – 31 juli 2023: tijdelijke heropening Boomsestraat voor vlotter verkeer

Door de snelle voortgang kunnen we de Boomsestraat en het Walenhof tijdens het bouwverlof tijdelijk heropenen voor voetgangers, fietsers, auto’s en vrachtwagens. Zo kunnen we het verkeer de komende weken beter spreiden over de verschillende invalswegen. 

Bussen van De Lijn blijven wel de omleiding volgen langs de Rupelweg, Industrieweg, Tunnelweg, ’s Herenbaan, Matenstraat, Uitbreidingsstraat, Landbouwstraat en Kwaede Wielstraat. De haltes “Niel Walenhof”, “Niel Hellegat” en “Niel Keizerstraat” worden niet bediend. Ook de vervanghaltes blijven staan.

1 – 11 augustus 2023: Boomsestraat opnieuw afgesloten voor afwerking

Om onder meer de bermen, opritten en kelderopeningen af te werken, worden de Boomsestraat tussen huisnummer 278 en de grens met Boom en het Walenhof opnieuw volledig afgesloten vanaf dinsdag 1 tot en met vrijdag 11 augustus.

Dan geldt de omleiding dus weer voor alle verkeer:

Auto
Via de Rupelweg, Industrieweg, Tunnelweg,’s Herenbaan, Matenstraat, Uitbreidingsstraat, Landbouwstraat en Kwaede Wielstraat.

Bus
Via de Rupelweg, Industrieweg, Tunnelweg,’s Herenbaan, Matenstraat, Uitbreidingsstraat, Landbouwstraat en Kwaede Wielstraat. De haltes “Niel Walenhof”, “Niel Hellegat” en “Niel Keizerstraat” worden niet bediend. Tijdelijke haltes:

  • “Niel Industrieweg”: ter hoogte van het kruispunt van de Tunnelweg met de Industrieweg.
  • “Niel Parkwijk”: in de Matenstraat, ter hoogte van de Parkwijk.
  • “Niel Uitbreidingsstraat”: ter hoogte van het kruispunt van de Uitbreidingsstraat met de Piet Van Akenstraat.
  • “Niel De Laetstraat”: ter hoogte van de Boomsestraat 33.

Fiets
Via Noeveren en de Noeverseweg naar Hellegat. Vanaf daar kan u weer de Boomsestraat nemen.

Vanaf 12 augustus 2023: Boomsestraat heropent

Vanaf zaterdag 12 augustus heropenen de Boomsestraat en het Walenhof voor alle verkeer (voetgangers, fietsers, auto’s, bussen en vrachtwagens).

Voor meer informatie, contacteer:
Veelgestelde vragen
Plannen

Waarom zijn de werken nodig?
De bestaande riolering is in slechte staat. Bovendien is het nog een gemengde riolering, waarbij afvalwater en regenwater samenvloeien. Dat heeft een aantal nadelen:

  • Bij extreem regenweer kan zo’n systeem het water moeilijk slikken en komt het overtollige, vuile water in de waterlopen.
  • Het regenwater kan niet in de bodem sijpelen, omdat het rechtstreeks in rioleringsbuizen terecht komt.
  • Het afvalwater wordt verdund met regenwater, waardoor het waterzuiveringssysteem niet optimaal werkt.

Om tot een betere waterzuivering te komen en de grondwaterstand aan te vullen, kiezen we nu voor een gescheiden riolering.

Daarnaast zijn het wegdek en de voet- en fietspaden dringend aan vernieuwing toe. Ook de wegmarkeringen zijn niet meer goed leesbaar.

Hoe zal de zone eruitzien na de heraanleg?
De plannen vindt u onderaan deze pagina.

Hoe zal het regenwater na de werken afwateren?
Het regenwater uit de projectzone zal terugvloeien naar de Scheibeek, die onder de Boomsestraat loopt. Het water wordt eerst in de riolering opgeslagen en pas als het netwerk vol zit, gaat het traag afvloeien richting de beek.

Waar komen de bushaltes?
De bushaltes komen op dezelfde plek als ze vandaag staan.

Komt er een rotonde aan het kruispunt van de Boomsestraat met de Tunnelweg?
Nee, dat blijft een klassiek kruispunt. De verkeerssituatie wijzigt er wel: de as Boomsestraat –Tunnelweg wordt de hoofdbaan. Automobilisten die van Boom naar Niel rijden, zullen verkeer vanuit Niel naar de Tunnelweg voorrang moeten geven. Met deze ingreep hopen we de snelheid in de straat te verlagen.

Blijft de wegversmalling aan de grens met Boom behouden?
Die wegversmalling verdwijnt en de verkeerssituatie wijzigt: de as Boomsestraat – Tunnelweg wordt de hoofdbaan. Automobilisten die van Boom naar Niel rijden, zullen verkeer vanuit Niel naar de Tunnelweg voorrang moeten geven. Met deze ingreep hopen we de snelheid in de straat te verlagen.

Komen er extra maatregelen om de snelheid in de Boomsestraat te verlagen?
De verkeerssituatie op het kruispunt Boomsestraat – Tunnelweg wijzigt: dit wordt de hoofdas en automobilisten die van Boom naar Niel rijden, zullen verkeer vanuit Niel naar de Tunnelweg voorrang moeten geven. Met deze ingreep hopen we de snelheid in de straat te verlagen. De maximumsnelheid in de Boomsestraat blijft wel 50 kilometer per uur. Ook de bestaande trajectcontrole behouden we.

Uitvoering

Hoe verlopen de werken?
We gaan eerst de bestaande verhardingen openbreken en de oude riolering wegnemen. Daarna installeren we de nieuwe riolering en sluiten we de woningen daarop aan. Vervolgens plaatsen we de boordstenen en kunnen we de rijweg aanleggen. Als laatste volgen dan de nieuwe voet- en fietspaden en bushaltes.

Hoelang zullen de werken duren?
De Boomsestraat heropent op zaterdag 12 augustus 2023. De heraanleg is dus een stuk vroeger klaar dan voorzien (oorspronkelijke einddatum: eind september 2023).

Bereikbaarheid en parking

Blijven de woningen in de werfzone bereikbaar?
De woningen blijven altijd te voet bereikbaar en we doen ons uiterste best om te zorgen dat buurtbewoners zoveel als mogelijk met de auto door kunnen. We treffen daarvoor allerlei minder-hindermaatregelen: we plaatsen onder meer toegangsbrugjes voor de voordeur, zorgen dat u de straat te voet kan oversteken en laten de voetpaden zo lang als mogelijk heel. Na de aanleg van de riolering leggen we overrijdbare steenslag op de rijbaan.

Blijven de opritten en garages van de woningen in de werfzone toegankelijk?
Tijdens de aanleg van de riolering zullen de opritten en garages helaas niet toegankelijk zijn. Voor- en nadien kan u wel uw oprit of garage bereiken.

Zal de parking aan het Duveltje bereikbaar zijn tijdens de werken?
Ja, u kan die bereiken door de Boomsestraat in te rijden via het rondpunt aan de Kwaede Wielstraat.

Is er, naast de parking aan het Duveltje, nog een andere alternatieve parkeerzone voor de bewoners van de werfzone?
We contacteerden enkele bedrijven in de Tunnelweg of zij hun site ter beschikking wilde stellen. Drie gingen intussen akkoord:

  • Vlotter (Industrieweg 9, Boom)
  • Forintec (Tunnelweg 2, Niel)
  • A.R.C. nv (Tunnelweg 18, Niel)

Van de andere bedrijven kregen we helaas nog geen antwoord. We volgen dit verder op.

Wat met de fietsers die vanuit Niel naar de Tunnelweg willen?
De aannemer zal ervoor zorgen dat de verbinding Noeveren – Boomsestraat – Tunnelweg bereikbaar is. Passanten moeten wel rekening houden met pasaangelegde wegdelen en voorzichtig zijn voor bijvoorbeeld werfverkeer en obstakels.

Wanneer de voet- en fietspaden opgebroken zijn, kan de doorgang via deze route moeilijker zijn.