Wegenwerken Matenstraat

De Matenstraat is een van de belangrijkste invalswegen van onze gemeente, maar is dringend aan vernieuwing toe. De verouderde infrastructuur maakt plaats voor een verkeersveilige en moderne inrichting met extra aandacht voor iedere weggebruiker (voetgangers, fietsers, auto's en openbaar vervoer) Concreet legt Pidpa een nieuwe drinkwaterleiding en gescheiden riolering aan, maken we de nutsleidingen klaar voor de toekomst en pakken we de rijbaan, voet- en fietspaden aan.

Ondergrondse nutswerken 

De eerste ingrepen voor de heraanleg van de Matenstraat zijn achter de rug. Watermaatschappij Pidpa startte eind augustus 2023 met de aanleg van een nieuwe toevoerleiding voor drinkwater. Tegelijk worden meteen ook de andere nutsleidingen gemoderniseerd.

De nutswerken worden in 5 fasen uitgevoerd en duren in totaal zo’n 8 maanden*. Later in 2024 gaan daarna de rioleringswerken van start.

*Timing kan wijzigen door slecht weer of onvoorziene omstandigheden.

Wat is de stand van zaken?

Zowel boven- als ondergronds is de Matenstraat aan vernieuwing toe. We plaatsen gescheiden riolering die regen- en afvalwater apart afvoert en zorgen voor een volledig nieuwe rijweg met verhoogde enkelrichtingsfietspaden en comfortabele voetpaden.

Die werken starten in de tweede helft van 2024. Ondertussen werken de nutsbedrijven verder aan de vernieuwing van hun kabels en leidingen. Fase 1 en 2 van de nutswerken zijn klaar. De planning van de nutswerken werd verder verfijnd.

  • Van eind januari tot eind april leggen we nieuwe nutsleidingen aan vanaf de Uitbreidingsstraat tot de ‘s Herenbaan (kant Transpico): fase 3.
  • De nutswerken aan de noordzijde van de Matenstraat worden in één fase uitgevoerd van circa tweede week april tot in juli. Deze fase 4 loopt vanaf de spoorweg tot aan de Tuinlei, niet verder.
 

FASE 3: Nutswerken aan zuidzijde Matenstraat

Op maandag 5 februari is fase 3 gestart, waarbij de maatschappijen hun leidingen en kabels vernieuwen voor o.a. water, gas, elektriciteit en internet aan de zuidzijde van de Matenstraat (kant Transpico). Als alles volgens plan verloopt duurt deze fase tot eind april 2024.

Tussen de Uitbreidingsstraat en ‘s Herenbaan geldt enkelrichting voor autoverkeer naar de A12. Het kruispunt met de ’s Herenbaan en de Koekoekstraat blijft beschikbaar.
 
Wie van de A12 naar het centrum en de Matenstraat wil, heeft 3 opties:
  • via Boom (Nielsestraat - Boomsestraat)
  • via het rondpunt aan AZ Rivierenland (Tunnelweg - Boomsestraat)
  • via Schelle (Steenwinkelstraat)
Wie Niel wil verlaten, kan dat steeds via de Matenstraat.
 
Vrachtverkeer moet omrijden via de Boomsestraat.
 
Fietsers rijden via de Galileilaan, Abel Janssenslaan en Uitbreidingsstraat de Matenstraat in.

FASE 4: Nutswerken aan noordzijde Matenstraat 

Vanaf midden april zijn de nutswerken aan de noordelijke kant van de Matenstraat (kant wijk Geleeg) begonnen. De aannemer start met het stuk tussen de spoorweg en de Uitbreidingsstraat. Daarna is de zone van de Uitbreidingsstraat tot de Tuinlei aan de beurt. Tussen de spoorweg en ’s Herenbaan geldt zolang enkelrichting voor autoverkeer naar de A12. Het kruispunt met de ’s Herenbaan en Koekoekstraat blijft beschikbaar. Alle woningen, wijken en handelszaken in de omgeving blijven dus bereikbaar.

Wie van de A12 naar Niel centrum en de Matenstraat wil, komt via Boom of het AZ Rivierenland of rijdt door de Steenwinkelstraat in Schelle. Vrachtverkeer moet omrijden via de Boomsestraat.

Fietsers rijden om via het station, de fietssnelweg en de Galileilaan, in beide richtingen.

Planning nutswerken mei tot augustus

Onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden, zullen de werken op de rijbaan midden mei grotendeels klaar zijn. Vanaf dan is er opnieuw doorgaand verkeer mogelijk in beide richtingen op de Matenstraat. Van midden mei tot begin augustus werkt men aan de aankoppeling van de nieuwe nutsleidingen op de woningen op dit tracé. Bewoners en ondernemers zullen een bewonersbrief van de aannemer ontvangen wanneer er werken voor hun deur gepland zijn. Plaatselijk is er in deze periode nog beperkte hinder mogelijk op de fiets- en voetpaden.

Gelieve er rekening mee te houden dat de voornoemde timing kan wijzigen door slecht weer of onverwachte gebeurtenissen.

Verkeer bij nutswerken

Omleiding Matenstraat tijdens fase 4

Rioleringswerken en heraanleg Matenstraat

Na de nutswerken kunnen we aan de slag met de aanleg van een nieuw, gescheiden rioleringsstelsel en de heraanleg van de rijweg. Deze werken worden in fases uitgevoerd vanaf tweede helft van 2024 en duren vermoedelijk tot eind 2025. Meer info volgt.

De Lijn

Bussen van De Lijn volgen een omleiding. De buslijnen 295 en 298 rijden vanaf dan om via onder andere de ’s Herenbaan, Boomsestraat, Kwaede Wielstraat en passeren zo nog aan het station.

Komende van Schelle kunnen bussen van 8 tot 26 januari de Rooseveltstraat niet inrijden en maken ze een lus via de Stationsstraat zodat halte ’Niel Station’ bediend blijft. Lijn 290 en 183 ondervinden geen hinder. Check jouw route voor vertrek op delijn.be of via de app!

Omleiding De Lijn tijdens fase 4

Enkelrichting Matenstraat steeds naar A12

De uitstroom van de ochtendspits is de drukste van de dag. Daarom kan verkeer altijd richting A12 langs de werken door. ’s Avonds keert verkeer richting Niel-centrum meer verspreid terug en is de druk op de omleidingsroute lager.

Het principe van enkelrichting naar de A12 met vaste omleidingsroutes terug zorgt voor duidelijkheid voor zowel lokaal als doorgaand verkeer.

Handelaars

De handelaars van de Matenstraat blijven bereikbaar. Blijf dus zeker lokaal winkelen!

Heb je vragen?

Blijf op de hoogte via onze digitale nieuwsbrief.

Het verdere verloop van de werken en eventuele wijzigingen aan timing of verkeerssituaties, kan je op de voet volgen via onze digitale nieuwsbrief. Schrijf je in via niel.be/nieuwsbrieven/inschrijven en selecteer 'Matenstraat'. Zo ontvang je de laatste updates over dit project ‘Heraanleg Matenstraat’ voortaan rechtstreeks in jouw mailbox.

FAQ

Tijdens de infovergadering in april 2021 kregen omwonenden de kans om vragen te stellen en opmerkingen te formuleren. De belangrijkste vragen en feedback hierop, aangevuld met meer recente updates, vind je terug bij onze 'veelgestelde vragen'

FAQ

‘Telramen’-project

Om de verkeerssituatie in onze gemeente objectief in kaart te brengen, start ons lokaal bestuur met een ‘Telramen’-project. Aan het raam van tien geselecteerde bewoners in de straten rond de Matenstraat zullen er verkeerstellers bevestigd worden om gedurende de werken de voetgangers, fietsers, auto’s en zwaar verkeer te tellen en de gemiddelde snelheid van auto’s te registreren.

Op die manier zullen we de impact van de werken en bv. sluipverkeer, overdreven snelheid of zwaar verkeer goed kunnen monitoren. De resultaten kunnen als basis dienen voor eventuele te nemen maatregelen ter bevordering van de verkeersveiligheid en een vlotte doorstroming tijdens de werken in de Matenstraat. Maar ook voor de verdere vormgeving van het mobiliteitsbeleid in Niel is de vergaarde informatie bijzonder waardevol.