Wegenwerken Matenstraat

De Matenstraat is een van de belangrijkste invalswegen van onze gemeente, maar is dringend aan vernieuwing toe. De verouderde infrastructuur maakt plaats voor een verkeersveilige en moderne inrichting met extra aandacht voor iedere weggebruiker (voetgangers, fietsers, auto's en openbaar vervoer) Concreet legt Pidpa een nieuwe drinkwaterleiding en gescheiden riolering aan, maken we de nutsleidingen klaar voor de toekomst en pakken we de rijbaan, voet- en fietspaden aan.

De voorbereidende werken starten op maandag 21 augustus.

Voorbereidende werken: bomen rooien (21 – 25 augustus)

Als eerste stap worden een aantal bomen gerooid. Een noodzakelijke ingreep om ruimte te maken voor ondergrondse nutsvoorzieningen én fietspaden aan beide zijden van de weg. Dit gebeurt in twee fasen. Van 21 t.e.m. 23 augustus voert een gespecialiseerde firma de werken uit in de zone tussen de Uitbreidingsstraat en de Koekoekstraat/’s Herenbaan. Daarna is het deel tussen de Uitbreidingsstraat en de Poortelei aan de beurt.

Na de heraanleg planten we opnieuw bomen aan. We kiezen voor meer geschikte soorten, gelet op de beperkte groeiruimte.

21 – 23 augustus 2023: Matenstraat onderbroken voor verkeer tussen Uitbreidingsstraat en Koekoekstraat/’s Herenbaan

Tussen beide kruispunten is de Matenstraat/Pierstraat dan volledig afgesloten voor verkeer. Gemotoriseerd verkeer wordt in beide richtingen omgeleid via Schelle. Voor fietsers is een omleiding voorzien langs de ’s Herenbaan, Galileilaan en het fietspad langs de spoorweg.

Bussen van De Lijn rijden om langs ’s Herenbaan - Rondpunt N171a - Tunnelweg - Boomsestraat - Kwaede Wielstraat -Rode Kruisplein - Franklin D. Rooseveltstraat -Stationsstraat - Jozef Wauterslaan. 

Klik om te vergroten

23 – 25 augustus 2023: Matenstraat afgesloten tussen Uitbreidingsstraat en Poortelei

De periode is de Matenstraat onderbroken voor verkeer tussen de Poortelei en de Uitbreidingsstraat.

Tijdens de rooiwerken in deze zone volgt verkeer een omleiding langs de Uitbreidingsstraat, Kwaede Wielstraat en Boomsestraat en omgekeerd.

Fietsers gebruiken in beide richtingen een stuk van de fietssnelweg langs de spoorweg: tussen Niel-station en Landbouwstraat.

Bussen van De Lijn rijden om langs ’s Herenbaan - Rondpunt N171a - Tunnelweg - Boomsestraat - Kwaede Wielstraat -Rode Kruisplein - Franklin D. Rooseveltstraat -Stationsstraat - Jozef Wauterslaan.Klik om te vergroten

Ondergrondse nutswerken beginnen op 28 augustus 2023

Watermaatschappij Pidpa legt vanaf maandag 28 augustus een nieuwe toevoerleiding voor drinkwater aan. Tegelijk worden meteen ook alle andere nutsleidingen gemoderniseerd.

De nutswerken worden in 5 fasen uitgevoerd en duren in totaal zo’n 8 maanden. In het voorjaar van 2024 gaan daarna de rioleringswerken van start.

Klik om te vergroten

*Timing kan wijzigen door slecht weer of onvoorziene omstandigheden.

Verkeer kan steeds in één richting door de Matenstraat: richting A12

Door de gefaseerde aanpak kan gemotoriseerd verkeer de zone van de nutswerken steeds richting de A12 voorbijrijden. In de andere richting, naar Niel centrum geldt een omleiding.

Fase 1: 28 augustus tot eind oktober

Deze periode werken de nutsbedrijven aan de even zijde van de Matenstraat, tussen de spoorweg en het kruispunt met de Uitbreidingsstraat.

Autoverkeer richting A12 gebruikt zolang de rijstrook aan de oneven zijde. Verkeer dat vanaf de A12 richting centrum wil, wordt omgeleid via Uitbreidingsstraat, Kwaede Wielstraat en Boomsestraat.

Fietsers kunnen de nutswerken in beide richtingen passeren.

Bussen van De Lijn richting het station rijden om langs de Uitbreidingsstraat - Rode Kruisplein - Franklin D. Rooseveltstraat - Stationsstraat - Jozef Wauterslaan. Richting A12 volgen ze de gewone route via de Matenstraat.

Klik om te vergroten

Infobrochure en updates heraanleg Matenstraat

Eind juli valt in heel Niel een informatiebrochure over de heraanleg van de Matenstraat in de brievenbus. Daarin wordt het project kort toegelicht en meer verteld over het verloop van de nutswerken die tot voorjaar 2024 lopen. 

Vandaag zijn nog niet alle details over de volgende fasen uitgeklaard. Daarom volgen verdere nieuwsberichten en updates in de loop van het project. We communiceren op onze website, de gemeentelijke Facebookpagina, via de digitale nieuwsbrief en in Niel Echo.

Heeft u vragen?

FAQ

Tijdens de infovergadering in april 2021 kregen omwonenden de kans om vragen te stellen en opmerkingen te formuleren. Her en der hebben we ook reeds enige bezorgdheden opgevangen. De belangrijkste vragen en onze feedback hierop vindt u terug in onze FAQ. In aanloop naar de start van de werken, vulden we de pagina verder aan en actualiseerden we de informatie.

FAQ