Welzijn en welzijnsloket

Welzijn zit verweven in alle beleidsdomeinen: wonen, mobiliteit, onderwijs, vrije tijd, jeugd, ...

Het lokaal bestuur maakt over alle diensten van gemeente/het ocmw heen werk van een toegankelijk en diversiteitsvriendelijk aanbod voor zijn inwoners, met specifieke aandacht voor bepaalde kansengroepen.

De welzijnsraad is daarbij een belangrijke partner en rond seniorenbeleid is de gemeentelijke seniorenraad actief. Deze adviesraden fungeren ook als brug tussen burger en het lokaal bestuur.

Daarnaast werkt ons lokaal bestuur samen met andere partners, zoals Logo Mechelen, Welzijnsschakels, WZC Maria Boodschap, CGG De Pont, Vlotter, CAW, vereniging Regenboog Niel, (lokale) gezondheidswerkers, ...

Dit alles betekent dat u voor bepaalde vragen of dienstverlening doorverwezen kan worden naar een andere, al dan niet gemeentelijke, dienst of instelling.

Wil je graag op de hoogte blijven van wat er gebeurt in Niel?

Schrijf je in voor de digitale nieuwsbrieven die jou interesseren.
Ik wil de nieuwsbrief ontvangen

Deel deze pagina