Welzijnsloket

  • Heeft u hulp nodig bij de aanvraag van uw pensioen of om mypension in te kijken?
  • Denkt u recht te hebben op een parkeerkaart of een European Disability Card?
  • Bent u slechtziend en wenst u een verminderingskaart voor het openbaar vervoer? Of wil u weten waar u een witte stok kan bekomen?
  • Wil u hulp bij het indienen van een aanvraag tot erkenning van een handicap bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Vlaamse Zorgkas, ...?
  • Is er een gemeentelijke mantelzorgpremie of zijn er gratis vuilniszakken bij urine-incontinentie?
  • Bent u minder mobiel en wil u naar de dokter, uw familie, uw vrijetijsvereniging, ... en heeft u geen geschikt vervoer?
  • Wil u weten waar u terecht kan voor maaltijden-aan-huis, gezins- en aanvullende thuiszorg, hulp om je living te schilderen, gratis juridisch advies, ...
  • Voelt u zich eenzaam of niet zo goed in uw vel? Of weet u niet waar je terecht kan met een melding over gelijke kansen of discriminatie?
  • Heeft u vragen of suggesties voor de gemeentelijke welzijnsraad, de seniorenraad of rond gelijke kansen?
  • ...

Maak dan hier een afspraak met onze welzijnsconsulent. We luisteren, geven raad en verwijzen indien nodig door naar een meer geschikte dienst of hulpverlening.

Omdat bij bepaalde online aanvragen een grondige intake van +/- 45 min. nodig is, vragen wij u stipt op de afspraak te zijn.