Welzijnsraad

Doelstellingen

De Welzijnsraad is een overlegplatform inzake welzijn in de gemeente Niel en neemt tevens de taak op zich om op gemeentelijk vlak coördinerend op te treden tussen verschillende instanties en verenigingen die in de welzijnssector actief zijn.

De Welzijnsraad heeft de opdracht, hetzij op verzoek, hetzij op eigen initiatief advies te verlenen aan het gemeentebestuur en/of het OCMW. De Welzijnsraad beperkt haar adviezen tot het domein Welzijn die het individuele belang overstijgen.

De Welzijnsraad kan projectgerichte initiatieven nemen of ondersteunen. Hiervoor kunnen door de Welzijnsraad specifieke werkgroepen worden opgericht. Bij de samenstelling van deze werkgroepen is men niet beperkt tot de leden van de Welzijnsraad.

Voorzitter : Bies Henderickx
Secretaris : Daisy Berben