Werken Anjerstraat

Wegnemen voetpad en ontharden in de Anjerstraat

Vanaf woensdag 31 maart 2021 zal de uitvoerende technische dienst in de Anjerstraat het voetpad aan de zijde van de Rozenstraat wegnemen.

Waarom doen we dit?

 

1. Voetpaden worden niet meer in elke straat aan beide zijden van de weg gelegd.

Om verhardingen te beperken, zullen er in de woonwijken slechts aan één straatzijde voetpaden voorzien worden. Aan de andere zijde worden de opritten aangelegd met daartussen een groenstrook;

Op die manier worden wijken groener. Natuurlijk groen is aangenamer dan betonverharding en geeft het een rustiger aanblik dan het grijze van een voetpad.

Door te ontharden, krijgen de bestaande bomen bovendien betere groeikansen.

2. We willen bewust omgaan met waterinfiltratie

Water op gras zorgt voor een betere insijpeling van het hemelwater in de bodem. Het water zoekt op een natuurlijke wijze zijn weg in de bodem. Water op verharde oppervlakten komt via de goten in de rioleringen en uiteindelijk in beken/grachten terecht.

3. Oversteekmogelijkheden

In de woonwijk geldt een maximumsnelheid van 30 km/u. Binnen een ‘zone 30’ mag op elke plaats door voetgangers de straat overgestoken worden.

Werkwijze?

  1. Uitbreken voetpaddals.
  2. Indien nodig aanpassen van de bestaande opritten.
  3. Aanbrengen van grindgazon. Grindgazon is beter beloopbaar dan een gewone grasberm.

De bestaande verhardingen naar private opritten blijven behouden.

Niet onbelangrijk: bij slechte weersomstandigheden of onvoorziene omstandigheden kan de planning gewijzigd worden.

Wij danken u voor uw begrip voor de eventuele hinder die tijdens de werken zou kunnen ontstaan.