Wijzigingen Verkeersreglement 2019

Door de inwerkingtreding van 3 wetten, afgekondigd op 13 april 2019, worden een aantal verkeersregels aangepast. Deze aanpassingen komen voornamelijk de zwakke weggebruikers ten goede.

De meeste maatregelen traden op 1 juli 2019 in werking (enkele vanaf 31 mei)

De nieuwe fietsvriendelijke maatregelen zijn o.m.:

  • in fietsstraten* worden bestuurders van rijwielen en speed pedelecs gelijkgesteld met fietsers;
  • drie- en vierwielers met een breedte van maximum 1 meter worden per definitie gelijkgesteld met fietsen (inwerkingtreding op 31 mei);
  • de door de constructie bepaalde maximumsnelheid voor gemotoriseerde voortbewegingstoestellen wordt van 18 km/u verhoogd tot 25 km/u (inwerkingtreding op 31 mei);
  • jonge fietsers van minder dan 10 jaar (in plaats van minder dan 9 jaar) mogen de trottoirs en de verhoogde bermen gebruiken; de grootte van de fiets is niet langer een criterium (inwerkingtreding op 31 mei);
  • buiten de bebouwde kom moeten de bestuurders van auto’s of motorfietsen een zijdelingse afstand laten van ten minste 1,50 meter tot fietsers en bromfietsers (inwerkingtreding op 31 mei). Binnen de bebouwde kom is dit 1 meter (niet gewijzigd);
  • de mogelijkheid om met twee naast elkaar rijden wordt uitgebreid naar bestuurders van speed pedelecs (inwerkingtreding op 31 mei).

 

Andere wijzigingen die doorgevoerd werden zijn o.m.:

  • buiten de bebouwde kom moeten de bestuurders op de rijbaan een zijdelingse afstand van 1,50 meter laten tot de voetgangers (inwerkingtreding op 31 mei). Binnen de bebouwde kom is dit 1 meter (niet gewijzigd). Bestuurders moeten stapvoets rijden of stoppen indien dit niet mogelijk is;
  • de afstand waarbinnen het verplicht is om de oversteekplaats voor voetgangers te gebruiken, wordt teruggebracht van 30 m tot 20 m (inwerkingtreding op 31 mei).

 

* Gedrag in fietsstraten:

In fietsstraten mogen de fietsers de ganse breedte van de rijbaan gebruiken voor zover deze slechts opengesteld is in hun rijrichting en de helft van de breedte langs de rechterzijde indien de rijbaan opengesteld is in beide rijrichtingen. Motorvoertuigen hebben toegang tot fietsstraten. Zij mogen de fietsers evenwel niet inhalen. De snelheid mag in een fietsstraat nooit hoger liggen dan 30 kilometer per uur.