Wilg voetweg thv huisnummer 27

Op de gemeenteraad van 24 september 2019 en via andere kanalen stellen we vast dat er heel wat ongerustheid is omwille van het onnodig rooien van een boom. Meer bepaald de schietwilg gelegen aan de voetweg nr 27.

Om deze bezorgdheid weg te nemen, willen we toch even benadrukken dat wij als gemeente steeds, bij het nemen van beslissingen i.v.m. wegen- en herstellingswerken, proberen in te zetten op veiligheid, kwaliteit, toegankelijkheid in combinatie met behoud van groen.

In vele van onze projecten is dit mogelijk en kunnen we soms zelfs het groen en aantal bomen uitbreiden. Maar helaas is het soms ook nodig te beslissen, dat er geen andere keuze is, dan het rooien van(bepaalde) bomen.

De herstelling van de bitumineuze verharding van de voetweg nr. 27 t.h.v. de schietwilg was voorzien in het bestek ‘Asfaltherstellingen’. De voetweg, en ook fietspad, wordt niet enkel dagelijks gebruikt door kinderen die met de fiets naar school gaan maar ook tijdens het weekend door wandelaars en fietstoeristen. De staat van het wegdek wordt daarom ook regelmatig gecontroleerd. 

Omdat er werd vastgesteld dat de schade aan de verharding was toegenomen en zo de verkeersveiligheid, de toegankelijkheid en het rijcomfort in het gedrang kwamen, werd er beslist sneller van start te gaan met de werken. Dit kon ingepland worden bij aannemer DCA , die op dat moment aan het werken was/is in de Legastraat/Steenbakkerijen.

In mei 2019 ging een medewerker van het gemeentebestuur samen met het studiebureau en de aannemer ter plaatse om de situatie te bekijken. Zij stelden vast dat de schade aan het wegdek werd veroorzaakt door worteldruk. Een probleem dat zich opnieuw zou stellen na herstelling, bij het niet nemen van een gepaste beslissing. Beide externe partijen adviseerden de desbetreffende schietwilg te rooien

Toch werden alle mogelijke opties bekeken door het gemeentebestuur alvorens een definitieve beslissing te nemen: De boom laten staan en de wortels een stuk afsnijden, het ontharden van de weg, het leggen van roosters, een fietsbrug aanleggen of als laatste optie de boom rooien.

De boom laten staan en de wortels een stuk afsnijden:
Hier werd ook de expertise van onze groendienst gevraagd. Zij zeiden volgend.

Algemeen genomen heeft een schietwilg als kenmerk een oppervlakkige wortelgroei te hebben, waardoor deze minder geschikt is om langs wegen te laten groeien. 
Zij stelden vast dat de wilg in kwestie al redelijk oud is. Het afsnijden van de wortels zal voor deze wilg een impact hebben voor de levenskwaliteit ervan maar zeker ook naar stabiliteit toe kan dit een risico met zich meebrengen.

Het ontharden van de weg:
Het ontharden van de weg, wat betekent dat we het asfalt vervangen door een half of volledig waterdoorlatende verharding. Het probleem bij ontharde wegen is dat ze een verminderd rijcomfort geven voor fietsers. Ook dienen ontharde wegen regelmatig te worden onderhouden. En is dit op termijn een duurdere optie. Wanneer we dan kijken naar uniformiteit is deze optie minder wenselijk. De voetweg bestaat nu reeds uit 2 materialen, nl. asfalt en rode beton (fietstunnel); dit zouden dan 3 verschillende soorten materialen worden.
Ook de toegankelijkheid voor personen met een rolstoel (maar ook kinderwagens) is een kritiek punt.

Het leggen van roosters:
Hier worden roosters gelegd om de wortels genoeg vrijheid te geven. Het probleem is dat deze roosters vervaardigd zijn uit metaal. Bij regen- en winterweer zijn ze dus uiterst glad en gevaarlijk zowel voor fietsers maar zeker ook voor voetgangers. Ook het feit dat er een helling is, is niet optimaal.

Het aanleggen van een fietsbrug : 
Of ook wel wortelbrug genoemd is zeer duur en omslachtig in aanleg. Dit was voorzien bij de heraanleg van het voetpad in de Ridder Berthoutlaan (beschermde bomen!) maar daar is men van afgestapt en werd het voetpad verhoogd aangelegd om zo de wortels te sparen. De voetweg zou door deze methode te gebruiken +/- 35 cm hoger komen dan de huidige verharding.

 

Na het in overweging nemen van alle bovenstaande opties, zien we geen voordelen ten opzicht van het rooien van deze boom. Het is zelfs zo dat de oplossingen of alternatieven steeds minder duurzaam en duurder zijn, de toegankelijkheid belemmeren, of zelfs gewoon gevaarlijk blijken. 

Wij trachten steeds (bij een verantwoord kosten-baten plaatje) waardevolle bomen te behouden maar verkeersveiligheid en toegankelijkheid komen op de eerste plaats. Zeker wanneer het gaat over fietsers en voetgangers. En dat is hier in deze situatie het doorslaggevende argument.

Toch is ook het planten van bomen een punt op onze agenda. Zeker omdat zij een belangrijke rol hebben binnen o.a. de waterhuishouding van de gemeente. En dat beseffen we als gemeente maar al te goed. 
Daarom werd vlakbij de voetweg het terrein van “de Stunt” aangekocht door de gemeente. Dit staat als buffergebied ingekleurd op het gewestplan. Bedoeling is dat er op termijn vele nieuwe bomen geplant zullen worden. De bomen kunnen daar in een ideale en optimale omgeving groeien, zuurstof leveren; CO2 uit de lucht nemen en schaduw bieden op warme dagen.