Winnaar ontwerpwedstrijd woonzone Parkwijk is bekend

Niel, 30 juni 2022 – Om op de site van de Parkwijk een nieuwe kwalitatieve, duurzame, groene woonzone te ontwikkelen gericht op diverse bewonersgroepen gaf het lokaal bestuur Niel aan IGEAN de opdracht een ontwerpwedstrijd voor projectontwikkelaars te organiseren. Het voorstel van Motown Real Estate Building in samenwerking met RAPP+RAPP architecten, Hama Architecten en buroGroen wist de jury het meest te overtuigen.

In 2019 werd besloten de voormalige seniorenwoningen van het OCMW in de Parkwijk af te breken omdat ze niet meer aan de hedendaagse normen van comfort, veiligheid en verantwoorde grondbezetting voldeden. Nu is een volgende stap gezet richting de ontwikkeling van een nieuw woonproject: een jury van onafhankelijke deskundigen, afgevaardigden van het lokaal bestuur Niel en IGEAN,selecteerde het projectvoorstel van Motown Real Estate Building in samenwerking met RAPP+RAPP architecten, Hama Architecten en buroGroen als laureaat van de ontwerpwedstrijd.

Het ontwerpvoorstel omvat onder andere meergezinswoningen met diverse woonvormen op maat van zowel grote als kleine gezinnen, een buurtlokaal en parkeergelegenheid met een ondergrondse bewonersparking en een bovengrondse buurtparking. Daarnaast is er veel aandacht voor groen en water.

Volgende stappen
IGEAN, dat aangesteld is om de verkoop in goede banen te leiden, heeft de gronden intussen toegewezen aan de projectontwikkelaar. De komende maanden wordt het ontwerpvoorstel verder verfijnd, in samenwerking met de diensten van de gemeente Niel. Zodra het finale ontwerp klaar is, zal het voorgesteld worden aan het grote publiek. Daarna worden de nodige vergunningen aangevraagd.

Als dit vervolgtraject vlot verloopt, starten de werken in de loop van 2025.

“We kunnen ons vinden in het eindoordeel dat de jury maakte op basis van de projectvoorwaarden die de gemeenteraad vorig jaar goedkeurde. Het geselecteerde voorstel voldoet aan onze eisen rond diverse woonvormen voor een breed publiek, kwaliteit, ruimtelijke ordening, duurzaamheid en dat zowel op vlak van materialen en energie als op vlak van groen en waterbuffering. Er is ook nagedacht over parkeergelegenheid en ruimte voor wijkwerking” aldus burgemeester Tom De Vries.

Voor meer informatie:
Lokaal bestuur Niel
Dienst Communicatie
communicatie@niel.be
03 451 11 10