Voortuin gemeentehuis wordt “Wonderwoudje”

Ons lokaal bestuur toverde in samenwerking met BOS+ de voortuin van het gemeentehuis om tot een “Wonderwoudje”. Dat is een klein bosje midden in het centrum, aangelegd voor en door de inwoners.

Klimaatopwarming bestrijden

Dit initiatief kadert in het “Lokaal Energie- en Klimaatpact”, waarmee Vlaanderen en de lokale besturen de handen in elkaar slaan om de klimaatverandering onder controle te houden. Ook wij doen mee. Dat pact telt vier verschillende werven waar de deelnemende gemeentes acties rond zullen nemen tegen 2030:

  • Laten we een boom opzetten (1 extra boom per Vlaming, een halve meter extra haag of geveltuinbeplanting per Vlaming, 1 extra natuurgroenperk per 1.000 inwoners).
  • Verrijk je wijk (50 collectief georganiseerde energiebesparende renovaties per 1.000 woningen).
  • Elke buurt deelt en is duurzaam bereikbaar (toegang tot deelmobiliteit, 1 laadpunt per 100 inwoners, 1 meter nieuw of opgewaardeerd fietspad per inwoner).
  • Water, het nieuwe goud: droogteproblematiek (1 m² ontharding per inwoner, per inwoner 1 m³ extra opvang of infiltratie voor regenwater).

Door de voortuin van ons gemeentehuis om te toveren tot Wonderwoudje zorgen we alvast voor extra groen en ontharding.

Groene oase voor mens en dier

Bij het ontwerp van het Wonderwoudje betrokken we ook de buurtbewoners van het gemeentehuis. Zo kwamen we tot het finale plan, met centraal een paadje van boomschors dat uitgeeft op een zitbank. Bij de in- en uitgangen komen plantenbogen waar klimplanten weelderig kunnen groeien. Rondom het pad staat een border van inheemse planten, zoals ijzerhard en heide. Ook aan de dieren is gedacht met een bloemenweide voor de vlinders en bijen, en enkele vogelbosjes. Tot slot zijn er nog zes laagstammen, waaronder kerselaars en een hazelaar.

Het volledige plan kan u onderaan terugvinden.

Plantmoment met Nielenaren

De eerste planten zijn midden februari 2023, tijdens het klimaatinitiatief #iktrekhetmijaan, geplant door enkele enthousiaste inwoners en kinderen uit de buitenschoolse kinderopvang.