Voortuin gemeentehuis wordt “Wonderwoudje”

Ons lokaal bestuur gaat in samenwerking met BOS+ en Gemeente voor de Toekomst de voortuin van het gemeentehuis omtoveren tot een “Wonderwoudje”. Dat is een klein bosje midden in het centrum, aangelegd voor en door de inwoners.

Klimaatopwarming bestrijden

Dit initiatief kadert in het “Lokaal Energie- en Klimaatpact”, waarmee Vlaanderen en de lokale besturen de handen in elkaar slaan om de klimaatverandering onder controle te houden. Ook wij doen mee. Dat pact telt vier verschillende werven waar de deelnemende gemeentes acties rond zullen nemen tegen 2030:

  • Laten we een boom opzetten (1 extra boom per Vlaming, een halve meter extra haag of geveltuinbeplanting per Vlaming, 1 extra natuurgroenperk per 1.000 inwoners).
  • Verrijk je wijk (50 collectief georganiseerde energiebesparende renovaties per 1.000 woningen).
  • Elke buurt deelt en is duurzaam bereikbaar (toegang tot deelmobiliteit, 1 laadpunt per 100 inwoners, 1 meter nieuw of opgewaardeerd fietspad per inwoner).
  • Water, het nieuwe goud: droogteproblematiek (1 m² ontharding per inwoner, per inwoner 1 m³ extra opvang of infiltratie voor regenwater).

Door de voortuin van ons gemeentehuis om te toveren tot Wonderwoudje zorgen we alvast voor extra groen en ontharding.

U beslist mee!

We denken momenteel volop na over de inrichting van ons Wonderwoudje. Daarvoor hielden we tussen 22/4 en 22/5 een enquête. Bedankt aan iedereen die ze invulde! We verwerken de resultaten volop. 

Voor de zomervakantie plannen we nog een participatieavond met de buurtbewoners. De aanplanting is voorzien voor het najaar van 2022.