Woningen Parkwijk

Het OCMW-Niel heeft 30 seniorenwoningen in de Parkwijk. Voorwaarde voor toekenning van een woning zijn:

  • minimumleeftijd van 60 jaar bereikt
  • geen woning in eigendom hebben (om medische redenen kan hiervoor een afwijking verkregen worden).
  • maximum inkomen bedraagt 24.092 euro voor een alleenstaande en 36.137 euro voor samenwonenden.

De toekenning van de woningen gebeurt op basis van het tijdstip van inschrijving op een wachtlijst. Inwoners van Niel genieten voorrang.