Woonkwaliteit

Woonkwaliteitsbewaking

Iedereen heeft het recht om behoorlijk te wonen. Dit is een individueel recht en geeft aan dat iedereen aanspraak kan maken op een woning die minstens aan de minimale kwaliteitseisen voldoet en dat die tegen een betaalbare prijs wordt aangeboden, met garantie op woonzekerheid.
Het spreekt voor zich dat het Vlaamse woonbeleid het recht op menswaardig wonen, in het bijzonder het recht op een kwalitatief behoorlijke woning, wil realiseren. 

Een woning wordt onbewoonbaar of ongeschikt verklaard als er een ernstig veiligheids- en gezondheidsrisico is vastgesteld. Ingeval van onbewoonbaarheid moet de woning verlaten worden.
Is er een probleem met de kwaliteit van jouw woning? Dan kan je contact opnemen met het woonloket om een kwaliteitsonderzoek te vragen. Op basis van onbewoonbaar - ongeschikt procedure kan je woning onderzocht worden en kan je als eigenaar verplicht worden om de woning terug in orde te maken.

- Verhuur je een woning die veilig is en voldoet aan minimale kwaliteitsnormen? (zie folder: Woonkwaliteit)
- Is uw huurwoning voorzien van voldoende comfort? (zie brochure: Is je huurwoning veilig en is er voldoende comfort
- aanvraagformulier conformiteitsattest (zie aanvraagformulier voorzien bij bijlagen)
 
Verwaarlozing
Een woning of een gebouw wordt als verwaarloosd beschouwd wanneer ze uitgesproken gebreken van algemene of beperkte omvang vertoon aan buitenmuren, schoorstenen, dakgoten, …


Onbewoonbaar en/of ongeschiktheid
Een woning wordt onbewoonbaar of ongeschikt verklaard als er een ernstig veiligheids- en gezondheidsrisico is vastgesteld. Ingeval van onbewoonbaarheid moet de woning verlaten worden.


Nuttige links:
Veiligheid en preventie:
• Woning beveiliging: belastingsvermindering
• Brand
• CO
• Gas
• Inbraak
• Rookmelders
• Technopreventie