Woonloket

Het woonloket verleent advies bij:

• Premies en subsidies
• Sociale huisvesting
• Levenslang en aanpasbaar wonen
• Woonkwaliteitsbewaking
• Opsporen en registreren van leegstand
• Advies i.v.m. huren en verhuren
• Andere woongerelateerde onderwerpen