Woonloket

Het woonloket verleent advies over

• De aanvraag van premies en subsidies
• Sociale huisvesting
• Levenslang en aanpasbaar wonen
• Woonkwaliteitsbewaking
• Opsporen en registreren van leegstand
• Huren en verhuren
• Andere woongerelateerde onderwerpen