Zorgwonen

Wil je je zorgbehoevende ouder in huis nemen of je kind met een handicap zoveel mogelijk zelfstandig laten wonen?

Of denk je er aan om een goede vriend te laten inwonen omdat hij fysieke hulp nodig heeft?

Zorgwonen (vroegere kangoeroewonen) is het creëren van een kleinere woongelegenheid binnen een bestaande woning, zodat maximaal twee oudere (65-plus) of hulpbehoevende personen kunnen inwonen.

Voorwaarden

Uw woning is een zorgwoning als voldaan is aan volgende voorwaarden:

 • In de bestaande woning wordt één kleinere (ondergeschikte) wooneenheid gecreëerd.
 • De ondergeschikte wooneenheid vormt één fysiek geheel met de hoofdwoning.
 • De ondergeschikte wooneenheid, de ruimten die gedeeld worden met de hoofdwoning niet meegerekend, maakt ten hoogste een derde uit van het bouwvolume van de volledige woning.
 • De hoofdwoning en de ondergeschikte woning zijn eigendom van dezelfde eigenaar(s).
 • De creatie van een ondergeschikte wooneenheid gebeurt met het oog op het huisvesten van:
  • ofwel ten hoogste twee oudere personen van 65 jaar of ouder
  • ofwel ten hoogste twee hulpbehoevende personen:
   • personen met een handicap
   • personen die in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de Vlaamse zorgverzekering
   • personen die hulp nodig hebben om zelfstandig te wonen.
 • De zorgbehoevende personen kunnen zowel in de hoofdwoning als in de ondergeschikte woning wonen.

Hoe aanvragen ?

 • Als u een zorgwoning gaat inrichten die geen invloed heeft op de constructie van de woning en binnen het bestaande bouwvolume blijft, dan brengt u de gemeente op de hoogte van uw zorgwoning. De gemeente zal de zorgwoning registreren in het Rijksregister.
 • Als u werken uitvoert die een invloed hebben op de bouwconstructie van uw woning, moet u dit melden bij uw gemeente met een speciaal meldingsformulier.
 • Als u ook het bouwvolume uitbreidt, dan hebt u altijd een stedenbouwkundige vergunning nodig.

Als u aan de voorwaarden voldoet, registreert de gemeente in het Rijksregister dat uw woning een zorgwoning is. Alle instanties die gebruik maken van de gegevens van het Rijksregister zijn zo ook op de hoogte van uw woonsituatie en houden hiermee rekening voor bijvoorbeeld de berekening van een premie of uitkering.

Als een bestaande zorgwoning, na het beëindigen van de zorgsituatie, terug gebruikt wordt voor de huisvesting van één gezin, dan moet u dit aan uw gemeente melden met het meldingsformulier zorgwonen.

Wilt u de zorgwoning, na het beëindigen van de zorgsituatie, gebruiken voor de huisvesting van verschillende gezinnen of alleenstaanden, dan moet u hiervoor een stedenbouwkundige vergunning aanvragen.

Meer info

Voor het zorgwonen op zich zijn er geen subsidies of premies voorzien in Vlaanderen.

De 65-plussers of hulpbehoevende personen kunnen eventueel wel een aanpassingspremie aanvragen voor de aanpassingswerken aan de woning