Zwembadabonnementen aan speciale voorwaarden voor inwoners van Niel

Per 10-beurtenkaart wordt door de gemeente een korting van 5€ aangeboden. Elke inwoner kan genieten van 30 gesubsidieerde zwembeurten per jaar.

Voor zover de budgetten in de begroting voorzien en toereikend zijn, koopt de gemeente Niel 10-beurtenkaarten aan bij zwembaden in omliggende gemeenten om deze aan de inwoners van de gemeente Niel aan te bieden aan verminderde kostprijs.

Voor wie

Enkel inwoners van de gemeente Niel kunnen van deze korting genieten.

Enkel de koper zelf en zijn of haar gezin (echtgeno(o)t(e) en / of kinderen) kunnen gebruik maken van de 10-beurtenkaart

Voorwaarden

Elke inwoner van de gemeente Niel heeft recht op maximum 30 gesubsidieerde zwembeurten per kalenderjaar en kan aldus 3 10-beurtenkaarten aankopen per kalenderjaar. De ouder of voogd, wonende in Niel, kan voor de kinderen die bij hem zijn ingeschreven een 10-beurtenkaarten aankopen.

Hoe aanvragen ?

1° Bij aankoop van de gewenste 10-beurtenkaart toont de begunstigde zijn identiteitskaart en eventuele bewijzen van recht op vermindering. 

2° Bij elke zwembeurt dient de begunstigde in het bezit te zijn van de 10-beurtenkaart, zijn identiteitskaart en eventuele bewijzen van recht op vermindering. Controle is steeds mogelijk.

Te verkrijgen bij de balie van het gemeentehuis

Kostprijs

ZWEMBAD AARTSELAAR

1° tarieven na Nielse korting:
€ 27,00 voor een 10-beurtenkaart aan volwassenen
€ 15,00 voor een 10-beurtenkaart aan genieters van een verminderd tarief:
 • kinderen van 2 jaar tot en met 18 jaar
 • mensen met een handicap op vertoon van een kaart uitgereikt door het Rijksfonds voor Sociale Reclassering van Mindervaliden
€ 0,00 voor kinderen jonger dan 2 jaar 

2° geldigheidsduur 10-beurtenkaart
Een 10-beurtenkaart voor het zwembad van Aartselaar is 1 jaar geldig, te beginnen vanaf de eerste zwembeurt. ZWEMBAD BOOM (overdekt)

tarief
Per 10-beurtenkaart wordt door de gemeente een korting van 5 euro aangeboden. Voor een 10-beurtenkaart voor het zwembad betaalt u 25 euro. 


Reglement

ZWEMBADEN, GELDIGHEIDSDUUR EN TARIEVEN

Het gemeentebestuur kan bovenstaande tarieven en geldigheidsduur van de abonnementen aanpassen van zodra de respectievelijke zwembadeigenaars hun tarieven wijzigen. 

SANCTIES BIJ MISBRUIK

In geval van misbruiken, overtredingen van het subsidiereglement en overtredingen van het huishoudelijk reglement, wordt aan de betrokken persoon geen zwemsubsidies meer toegestaan gedurende een periode van één jaar. 
Deze misbruiken en overtredingen kunnen worden vastgesteld door het personeel van de gemeente Niel, desgevallend na melding van het desbetreffende zwembadpersoneel.